Sloughi

sv_kn
Sloughin är en korthårig nordafrikansk vinthund, som så många andra vinthundar har en väldigt gammal historia. Sloughin är de Marockanska beduinernas och nomadernas hund. De hade ofta sina hundar bakom sadeln uppe på deras Arabiska fullblodshästar, och när de fick syn på ett byte, släppte de ner Sloughin för att fånga det.

Sloughin har fortfarande en stark jakt instinkt, de är väldigt nära sitt ursprung på många sätt. Vi använder oss idag av den instinkten till Lure-Coursing. Idag är rasen mest utbredd i Tyskland, Holland, Frankrike och USA. Det finns ett fåtal uppfödare i England, Norge och Finland. Här i Sverige är rasen på uppgång och det finns några uppfödare.

Sloughin är en underbar hund att leva med. Inomhus är den lugn och vill gärna ligga och drapera soffan. Utomhus är den full av energi och vill få springa långt och fort. Han är med på allt som bjuds att göra. Han gillar agility och lydnad, om du är tillräckligt smart för att göra träningen rolig för din hund.

Det är en upplevelse att se en välmusklad Sloughi, och att sen veta att den avgudar dig, är en riktig ”ego-kick”!

Som många andra vinthundar är den väldigt försiktig med sin integritet, och vem den gillar eller inte. Till en början kan han vara reserverad, men när du förtjänar hans tillit, kommer han älska dig!

Färgen hos Sloughi är från ljus sand, genom brindle, till svart, med eller utan svart mask.

Storleken för hane är 66-72 cm och för tikar 61-68 cm.

Det finns i Tyskland fall av PRA, här i sverige har Azawakh & Sloughi klubben rekommenderat att endast använda friska hundar i aveln. Hundar med +/+ eller +/- Aldrig två med +/-!

Om du är intresserad av Sloughi så kontakta mig gärna eller Azawakh & Sloughi klubben.

Du finner länkar på länksidan.

eng_kn
The Sloughi is a shorthaired sighthound, and like many other sighthounds, has a very old history. The Sloughi is the Moroccan Bedouins and nomad dog, they often have the sloughis on the back of their Arabian horse, and when they see a rabbit they send the sloughi to catch it.

Sloughis still retain strong hunting instincts – they are very close to their origins in many ways – we use the hunting instincts for lure coursing.

Today the breed is mostly found in Germany, the Netherlands, France and the USA with active breeders. There are a few breeders in Great Britain, Norway and Finland. Here in Sweden we have four, but some new imported ones shows increasing interest.

The Sloughi is a wonderful dog to live with. Indoors he is calm, (but wild as a youngster) outdoors is he happy with what ever happens. He likes agility and obedience, if you have the patience make the training fun for the dog.

It is wonderful to look at a well-muscled Sloughi, and then to know that he adores you, is an ”ego boost”!

As many other sighthounds, he is very careful with his integrity, and who he likes or not. On the first meeting he can be reserved, but when you deserve his trust, he will grow to love you!

The colour of the Sloughi is from light sand, through brindle, to black, with or without black mask.

Size for a male is 66-72 cm and for a female 61-68 cm.

There have been some cases of PRA and the breed club in Sweden has recommend to breed with only healthy dogs, which is +/+ or +/- (Never two dogs with +/-).

If you are interested of the breed or have any questions please contact the Azawakh and Sloughi club or me. You find their link on our link site.